Revize

Zajistíme revize

Revize veškerých spalinových cest dle NV č. 91/2010 Sb., resp. ČSN 73 4201 zajišťuje kominický mistr Jiří Zamastil s oprávněním kominík

Platnost revize kotlů na tuhá paliva je 2 roky

Zajištění výchozí revize komínů a zprostředkování revize kotlů na tuhá paliva (Dakon, Atmos, Viadrus atd...)